Ouderkerkerlaan 24 1112 BE Diemen 020 - 4166435 info@obs-de-venser.nl
O.B.S. de Venser

O.B.S. De Venser

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Onze school wil daarom van deze tijd een goede en leerzame periode maken. Hoe we dat uitvoeren en waarom we dat zo doen, kunt u lezen op onze website.

Wij zoeken een directeur voor de Venser.

Extra informatie over de vacature directeur de Venser:

Profiel vacature directeur voor basisschool de Venser

Situatieschets van de school en de stichting

Profiel OOP Spirit directeur op stichtingsniveau

Infographic

extra informatie over de toekomstige nieuwbouw kunt u opvragen via: solliciteren@openbaaronderwijsprimair.nl

 

schoolreis groepen 1 t/m 7

Op dinsdag 11 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar familiepark Drievliet.

Wij hopen natuurlijk op mooi weer. U krijgt van ons nog aanvullende informatie omtrent vertrektijden etc.

Groep 8 brengt die dag een bezoek aan het sciencemuseum NEMO.

Citotoetsen groepen 1 t/m 7

In de laatste twee weken van de maand juni worden in de groepen 1 t/m 7 de citotoetsen afgenomen voor de vakken lezen, rekenen en taal.

Bij de leerlingen van groep 2 ligt de nadruk op taal- en rekenvoorwaarden die nodig zijn voor groep 3.

 

Bezoek schoolinspectie

Op dinsdag 4 juli zullen twee schoolinspecteurs onze school bezoeken. Zij doen een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. In de afgelopen periode hebben wij hier hard aan gewerkt. Wij zien het onderzoek  dan ook met vertrouwen tegemoet.

Afscheid groep 8

Op maandag 17 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van onze school. Nadere informatie over aanvangstijd en programma ontvangt u nog van ons.

Er wordt al druk geoefend voor de musical: “Het dak eraf!”

Alle kinderen hebben inmiddels een plaats gevonden op een school voor voortgezet onderwijs.

Wij wensen alle kinderen een geweldige toekomst en hopen ze nog eens op school terug te zien met mooie rapporten!

Vorige