Ouderkerkerlaan 24 1112 BE Diemen 020 - 4166435 info@obs-de-venser.nl
O.B.S. de Venser

O.B.S. De Venser

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Onze school wil daarom van deze tijd een goede en leerzame periode maken. Hoe we dat uitvoeren en waarom we dat zo doen, kunt u lezen op onze website.

Sparen voor de schoolbibliotheek

DOEN JULLIE MEE?

In de kinderboekenweek heeft BRUNA een leuke schoolbiebactie bedacht.

Als wij in deze periode een kinderboek kopen en de bon bewaren dan geeft BRUNA 20 % van het aankoopbedrag cadeau om nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek te kopen.

Hoe werkt het?

-U koopt zelf een KINDERboek bij BRUNA

-U bewaart de bon

-De bon doet u in de speciale doos die bij juf Joke op de balie staat (bij de hoofdingang)

-Aan het einde van de Kinderboekenweek tellen wij alle bedragen bij elkaar op en geven de bonnen aan BRUNA

-BRUNA geeft 20% van het totaalbedrag aan ons in een waardebon om een boek/boeken voor te kopen voor onze eigen VENSERSCHOOLBIBLIOTHEEK.

-Zo hebben veel kinderen er nog lang plezier van.

Dus als u toch al van plan was om een kinderboek voor u kind te kopen of een cadeautje nodig hebt, koop het bij BRUNA!!

We hopen op veel bonnen. Alvast bedankt allemaal.

Maandbrief oktober 2017

Belangrijke data
9 oktober Medezeggenschapsraad

11 oktober Studiedag; kinderen vrij

13 oktober Kom op de koffie

18 oktober Rondleiding nieuwe ouders

23 t/m 27 okt Herfstvakantie

8 november Nationaal schoolontbijt

Open ochtend    Vorige week dinsdag hadden we de ouder-kind informatie avond. Het was een succes! We vonden het geweldig dat zoveel ouders gekomen waren en dat de kinderen zo goed konden vertellen hoe het toegaat in hun klas en wat ze dit jaar gaan leren. In november zijn de volgende gesprekken en gaan we samen kijken of het persoonlijke leerdoel dat die avond gesteld is, gehaald wordt.
Misschien vindt u het interessant om eens een les bij te wonen. Daarom houden we woensdag 15 november een open ochtend. U kunt intekenen voor een les naar keuze op de intekenlijst die bij de deur van de klas komt te hangen vanaf woensdag 8 november.

Rust in school    Om het leren goed te laten verlopen, is rust nodig in de school. Daarom is het belangrijk dat alle kinderen op tijd in de les zijn. De leerplichtambtenaar heeft dit schooljaar al twee keer gecontroleerd of de kinderen op tijd in de klas zijn. Te laat komen wordt wettelijk gezien als schoolverzuim waar zelfs een boete op kan volgen. Bij de volgende controle zal de ambtenaar namen gaan noteren van kinderen die te laat zijn. Ook voor de rust vragen we u, als u uw kind komt halen na schooltijd, om buiten te wachten tot de school uit is.
Het kan storend zijn als er ouders in school lopen terwijl de lessen nog bezig zijn. Ook voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk om zicht te hebben op wie er in school is.

Studiedag    Aanstaande woensdag 11 oktober is een studiedag. De leerkrachten gaan zich die dag verder scholen in het geven van onderwijs passend bij de ontwikkelingsverschillen van de leerlingen in de klas. Daarnaast willen we die dag tot een afronding van onze visie op onderwijs komen: wat vinden we belangrijk om de kinderen te leren? Hoe gaan we dat doen?  De kinderen zijn deze dag vrij!

Douchen na de gymles    Op school leer je natuurlijk rekenen en taal, maar ook heel veel andere dingen waar je misschien niet meteen aan denkt. Bijvoorbeeld hoe belangrijk hygiëne is. Daarom gaan de kinderen op onze school na de gymles douchen. Dat is vooral voor de kleinsten even wennen. Daarom starten we er in groep 3 mee na de kerstvakantie. Het is dus belangrijk dat u op de dag dat uw kind gym heeft  zorgt voor een handdoek en makkelijke kleding.

Kom op de koffie    Vrijdag 13 oktober, direct aan het begin van de schooldag, bent u weer welkom voor een kop koffie -of thee op school. We willen dan graag inventariseren over welke onderwerpen u door zou willen praten; of u ergens meer over wil weten of zelf nog ideeën heeft met betrekking tot de school.

Ouder- en Kind coach    Ter vervanging van Petra van der Groot  is Roos Gerritsen aangesteld. Roos zal de rol van Ouder- en Kind coach gaan vervullen. Iedere donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom om bij haar langs te komen voor een gesprek. Als dit tijdstip u niet schikt kunt  u haar ook mailen voor het maken van een afspraak.
U kunt bij Roos onder andere terecht voor:
Vragen over de opvoeding 

Problemen in de thuissituatie

Zorgen over de ontwikkeling van uw kind 

Hulp bij aanvragen fondsen voor naschoolse activiteiten voor uw kind

Als Ouder- en kind coach is Roos er tevens voor de kinderen. Als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, haalt het kind mogelijk ook minder goede cijfers dan normaal. Dit kan invloed hebben op de thuissituatie, waardoor er bijvoorbeeld meer ruzie is met broertjes/zusjes of met u als ouder. De Ouder- en Kind coach onderzoekt samen met u wat er aan de hand is en probeert uw kind weer op de goede weg te helpen, zodat het weer goed gaat thuis én op school. Samen met u en de school zoeken we naar een passende oplossing. Met een paar gesprekken kan dit al een positief resultaat opleveren. Indien er meer hulp nodig is, kan Roos samen met u zoeken naar de juiste hulp.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Kom langs op donderdag tussen 13.00 en 16.00 of mail naar: r.gerritsen@altra.nl

De brievenbus    Bij de balie van de school staat een mooi gekleurde brievenbus. Hier kunnen kinderen een briefje in doen, als ze een vraag hebben of willen praten met de Ouder- en Kind coach. De brievenbus dient ervoor om kinderen de mogelijkheid te geven op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld als ze niet lekker in hun vel zitten of ruzie hebben op school. Elke donderdag wordt de brievenbus geleegd en nodigt de Ouder- en Kind coach deze kinderen uit op gesprek. Na afloop van het gesprek neemt de Ouder- en Kind coach contact met u op om u te informeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, neem dan gerust contact op met de Roos Gerritsen.

(Ingezonden mededeling)
Serve the City Diemen, maak kennis met vrijwilligerswerk!
Op zaterdag 7 oktober kun je samen met je kind ervaren hoe het is om vrijwilligerswerk te doen! Leerzaam en waardevol voor jong en oud. Op deze dag organiseert Serve the City Diemen verschillende vrijwilligersprojecten waarvoor je je, alleen of samen met je kind, kunt inschrijven. Zo kun je je inzetten voor de voedselbank, op stap gaan met een doelgroep of ouderen een bezoek brengen. Het zijn allemaal eenmalige activiteiten, zonder vervolg. Ga naar www.stcdiemen.nl/projecten om te bekijken welke projecten er georganiseerd worden. Je kunt bij elk project doorklikken voor meer informatie en om je op te geven. Wie weet tot ziens!

(Ingezonden mededeling)
Spaanse lessen
Binnenkort beginnen de Spaanse lessen voor kinderen van groep 4 tot 8. Wilt u dat uw kind deze mooie taal  leert? Dan is hij/zij van harte welkom. De lessen worden gegeven op woensdag en vrijdagmiddag door een docent die Spaans als moedertaal heeft. De kinderen gaan de Spaanse taal leren door middel van video’s, liedjes en spelletjes. Wij gaan starten zodra er genoeg aanmeldingen zijn. Een les kost € 8,– en duurt een uur. De lessen worden gegeven in het gebouw van Basisschool De Ark en bij  Buurthuis De Schakel in Diemen-Centrum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de docent, Doris De la Cruz-Flores, Tel: 0638074067.  Email: docentspaans@outlook.com

extra maandbrief september 2017

Belangrijke data

15 september         Kom op de koffie

19-22 sept.             Schoolkamp groep 7 en 8

26 september         Ouderavond

29 september         Fotograaf

4 oktober                Begin Kinderboekenweek

5 oktober                 Staking leerkrachten

Ouderavond dinsdag 26 september om 19.00 uur    In de maandbrief kondigden wij al de oudervertelgesprekken aan. We willen dit jaar de kinderen een grotere rol laten spelen, om hen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces.  Uw kind laat u zijn of haar klas zien en vertelt wat er dit schooljaar allemaal geleerd gaat worden. Samen bespreekt u waar uw kind extra aandacht aan gaat besteden. In de gesprekken in november kijken we dan of uw kind de zelf gestelde doelen behaald heeft.

De ouderavond is op dinsdag 26 september en begint om  19 uur.

 Kom op de koffie    Op vrijdag 15 september wordt u van harte uitgenodigd om vanaf 8.40 uur tot 9.15 uur bij ons op school een kop koffie of thee te komen drinken. U kunt dan kennis maken met de nieuwe directeur en over allerlei zaken die met school te maken hebben vragen te stellen. Wij hopen dat u gebruik maakt van deze uitnodiging, u bent van harte welkom. Wij zullen u deze ochtend vertellen over de verbeterplannen die wij uitvoeren naar aanleiding van de inspectiebezoeken en de toekomst van de school.

Staking leerkrachten   Donderdag 5 oktober is een landelijke stakingsdag van leerkrachten van het primair onderwijs. Met deze staking willen de leerkrachten aandacht vragen voor de hoge werkdruk en het achterblijvende salaris, waardoor een tekort aan leerkrachten ontstaat. Veel scholen, waaronder De Venser, zijn die dag gesloten en ouders wordt gevraagd zelf te zorgen voor opvang van de kinderen. De schoolbesturen en schooldirecties steunen deze actie van de leerkrachten.

 

Leerplichtambtenaar op 11 september  Het is heel belangrijk dat de lessen op tijd beginnen zodat geen onderwijstijd verloren gaat. Vijf minuten per dag is meer dan drie dagen per jaar! Aanstaande maandag 11 september komt de leerplichtambtenaar Saskia Sporkslede controleren of iedereen op tijd komt!

Tot slot: vanaf oktober gaan we de maandbrief zoveel mogelijk digitaal verzenden.

Maandbrief September 2017

Belangrijke data

4 september    1e schooldag

15 september    Kom op de koffie

19-22 sept.        Schoolkamp groep 7 en 8

29 september   Schoolfotograaf

04 oktober        Begin Kinderboekenweek

Jan Heijmans : directeur van De Venser.

Wij zijn blij dat we na een uitgebreide sollicitatieprocedure aan u kunnen meedelen dat per 1 september de heer Jan Heijmans is benoemd als directeur van De Venser. Jan Heijmans is van 60 kandidaten de beste kandidaat  voor De Venser. We heten hem hartelijk welkom op school. Jan Heijmans heeft zijn sporen als directeur verdiend op een aantal scholen in Amsterdam. We wensen Jan Heijmans een prettige tijd toe op De Venser. Ik kan u ook meedelen dat de interim directeur Jan de Niet bereid is om in de maand september alle zaken die met school te maken hebben over te dragen aan de nieuwe directeur, zodat er sprake kan zijn van een natuurlijke overgang.

Alan Bains Algemeen Directeur OOP

 Even voorstellen:    Vanaf 1 september volg ik Jan de Niet op als directeur van De Venser. Meester Jan de Niet was tijdelijk, ik ben van plan nog tien jaar te blijven. Twaalf jaar lang heb ik als directeur gewerkt op verschillende scholen in Amsterdam, vóór die tijd was ik intern begeleider en groepsleerkracht.

Ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging! De Venser voelt als een warm bad met leuke kinderen, een professioneel team en aardige ouders. Ik hoop iedereen snel te leren kennen en vind het fijn als u mij aanspreekt als u iets te vragen hebt. Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.  Met vriendelijke groet, Jan Heijmans.

Bezoek inspectie op 4 juli    Op 4 juli hebben twee inspecteurs onze school bezocht. Ze hebben  een aantal lessen bijgewoond in de klassen en hebben gesprekken gevoerd  met een aantal ouders, een paar kinderen, een vertegenwoordiging van het team, intern begeleiders  en directie. De afgelopen maanden heeft het team hard gewerkt aan het didactisch handelen in de klas en de overgang van groep 2 naar 3. Deze onderdelen zijn nu ook met een voldoende beoordeeld net als het pedagogisch klimaat. Opmerkingen waren er nog over het taalaanbod, de kwaliteitszorg en planmatige extra ondersteuning aan de leerlingen. Deze punten staan dit jaar dan ook centraal bij het team. In juli 2018 komt de inspectie terug. We verwachten dan dat ook deze punten voldoende worden beoordeeld.

Ouderenquete – goede beoordeling!   Op school doen wij ons best om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Wij zijn erg benieuwd hoe de ouders onze school beoordelen.

19 ouders hebben de ouderenquete ingevuld. Dat betekent 15,8% van alle ouders. Dit valt ons erg tegen. De ouders die de enquete hebben ingevuld zijn positief over onze school. Geen enkel onderdeel wordt als onvoldoende beoordeeld!  Het was mogelijk om 5 punten te scoren. Alle onderdelen zijn boven de grens van 2,75 beoordeeld door de ouders. Er zijn vragen gesteld over het leefklimaat in de klas (3,6),  rekening houden met leren en mogelijkheden van de kinderen (3,6), leerstof aanbod (3,3), samenwerking met ouders (3,4),  team/intern begeleider/directie (3,4),  resultaten van de kinderen.

Graag willen wij meer samenwerken met de ouders. Komend schooljaar kunt u dit merken aan bijvoorbeeld de website, oudervertelgesprekken, schoolapp, kom in de klas enz.

Oudervertelgesprekken   In de maand september worden ouder en kind uitgenodigd voor een oudervertelgesprek. De leerkrachten vragen aan u bijzonderheden over uw kind en in de hogere groepen bespreken we met de kinderen welke resultaten behaald moeten worden tot februari. In maart hebben we dan weer zo’n gesprek en kunnen we een prognose maken tot de periode tot juli.

Kom op de koffie   Op vrijdag 15 september wordt u van harte uitgenodigd om tussen 8.40 uur en 9.15 uur bij ons op school een kop koffie of thee te komen drinken. U kunt dan kennis maken met de nieuwe directeur en over allerlei zaken die met school te maken hebben vragen  stellen. Wij hopen dat u gebruik maakt van deze uitnodiging, u bent van harte welkom

Schoolkamp groep 7 en 8   Van 19 tot en met 22 september gaan de kinderen van groep 7 en 8 met schoolkamp naar Texel. De voorbereidingen zijn in volle gang en meester Ernst organiseert nog een informati avond voor de ouders van groep 7 en 8. U krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Leerlingenraad   In de komende tijd  willen we een leerlingenraad bij ons op school kiezen. Meer info in de maandbrief van oktober.

Maandbrief Juli 2017

Belangrijke data

4 juli                  Bezoek inspectie

6 juli                  Sportdag

11 juli                 Schoolreis

11 juli                Groep 8 excursie Nemo

13 juli                rapporten mee / bekendmaken groepen nieuwe schooljaar

17 juli                afscheidsavond groep 8

21 juli                continurooster: leerlingen om 14.00 uur vrij

24 juli t/m 3 september         zomervakantie

4 september    1e schooldag

 

Bezoek inspectie op 4 juli    Op 4 juli zullen twee inspecteurs onze school bezoeken. Ze zullen een aantal lessen bijwonen in de klassen en gesprekken hebben met een aantal ouders, een paar kinderen, een vertegenwoordiging van het team, intern begeleiders  en directie. De afgelopen maanden heeft het team hard gewerkt op school en we zien het bezoek dan ook met vertrouwen tegemoet. In de maandbrief van september meer hierover.

Ouder- en kindcoach   Onze ouder- en kindcoach Petra van der Goot is helaas langdurig ziek. Ouders en kinderen die door Petra worden begeleid krijgen apart bericht. Zodra er meer bekend is over vervanging delen wij dat aan u mee. Het team en alle kinderen van De Venser wensen Petra veel sterkte toe de komende tijd.

Sportdag op 6 juli    Op 6 juli organiseren de vakleerkrachten gymnastiek in samenwerking met het team weer onze sportdag op het terrein van TWI Survivors. Onze school is ook dit jaar gecombineerd met Bao De Kersenboom. De groepen 1 t/m 4 worden met de bus vervoerd. De groepen 5 t/m 8 hebben ’s middags het slagbaltoernooi. De  eindtijd voor groep 3 t/m 8 is gewoon 15.00 uur. De groepen 1/ 2 zijn om 12.15 uur vrij. Er is die dag geen tussenschoolse opvang. Aan u het verzoek om de kinderen van groep 3 t/m 8 een lunchpakket mee te geven. We kunnen hier en daar nog hulp gebruiken.  Jullie kunnen je opgeven bij de groepsleerkrachten.

Ouder enquete – digitaal op computer:   U kunt nog invullen tot 9 juli!!!!! Doen!!!!!

Op school doen wij ons best om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Wij zijn erg benieuwd hoe de ouders over onze school denken. Actiepunten die naar voren komen kunnen wij wellicht meenemen in ons beleid voor het nieuwe schooljaar. Veel ouders hebben de vragenlijst al ingevuld.  Wij hebben de datum dat u de lijst kunt invullen verlengd tot 9 juli. Bij voorbaat onze dank voor het invullen. In de maandbrief van augustus meer info over de uitslag!

Groep 8 naar het voortgezet onderwijs   Ook dit jaar nemen de kinderen uit groep 8 de stap naar het VO. Momenteel zijn ze al druk aan het oefenen voor de musical. Op 11 juli staat ook nog een trip naar NEMO op het programma. Het team wenst alle groep 8 kinderen een fijne tijd op het VO toe. Jullie waren dit jaar een “SUPER” groep.

Het team van de Venser wenst u een fijne zomervakantie toe.

Tot maandag 4 september!

 

Vorige