Ouderkerkerlaan 24 1112 BE Diemen 020 - 4166435 info@obs-de-venser.nl
O.B.S. de Venser

O.B.S. De Venser

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind zo’n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Onze school wil daarom van deze tijd een goede en leerzame periode maken. Hoe we dat uitvoeren en waarom we dat zo doen, kunt u lezen op onze website.

Maandbrief Juli 2017

Belangrijke data

4 juli                  Bezoek inspectie

6 juli                  Sportdag

11 juli                 Schoolreis

11 juli                Groep 8 excursie Nemo

13 juli                rapporten mee / bekendmaken groepen nieuwe schooljaar

17 juli                afscheidsavond groep 8

21 juli                continurooster: leerlingen om 14.00 uur vrij

24 juli t/m 3 september         zomervakantie

4 september    1e schooldag

 

Bezoek inspectie op 4 juli    Op 4 juli zullen twee inspecteurs onze school bezoeken. Ze zullen een aantal lessen bijwonen in de klassen en gesprekken hebben met een aantal ouders, een paar kinderen, een vertegenwoordiging van het team, intern begeleiders  en directie. De afgelopen maanden heeft het team hard gewerkt op school en we zien het bezoek dan ook met vertrouwen tegemoet. In de maandbrief van september meer hierover.

Ouder- en kindcoach   Onze ouder- en kindcoach Petra van der Goot is helaas langdurig ziek. Ouders en kinderen die door Petra worden begeleid krijgen apart bericht. Zodra er meer bekend is over vervanging delen wij dat aan u mee. Het team en alle kinderen van De Venser wensen Petra veel sterkte toe de komende tijd.

Sportdag op 6 juli    Op 6 juli organiseren de vakleerkrachten gymnastiek in samenwerking met het team weer onze sportdag op het terrein van TWI Survivors. Onze school is ook dit jaar gecombineerd met Bao De Kersenboom. De groepen 1 t/m 4 worden met de bus vervoerd. De groepen 5 t/m 8 hebben ’s middags het slagbaltoernooi. De  eindtijd voor groep 3 t/m 8 is gewoon 15.00 uur. De groepen 1/ 2 zijn om 12.15 uur vrij. Er is die dag geen tussenschoolse opvang. Aan u het verzoek om de kinderen van groep 3 t/m 8 een lunchpakket mee te geven. We kunnen hier en daar nog hulp gebruiken.  Jullie kunnen je opgeven bij de groepsleerkrachten.

Ouder enquete – digitaal op computer:   U kunt nog invullen tot 9 juli!!!!! Doen!!!!!

Op school doen wij ons best om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Wij zijn erg benieuwd hoe de ouders over onze school denken. Actiepunten die naar voren komen kunnen wij wellicht meenemen in ons beleid voor het nieuwe schooljaar. Veel ouders hebben de vragenlijst al ingevuld.  Wij hebben de datum dat u de lijst kunt invullen verlengd tot 9 juli. Bij voorbaat onze dank voor het invullen. In de maandbrief van augustus meer info over de uitslag!

Groep 8 naar het voortgezet onderwijs   Ook dit jaar nemen de kinderen uit groep 8 de stap naar het VO. Momenteel zijn ze al druk aan het oefenen voor de musical. Op 11 juli staat ook nog een trip naar NEMO op het programma. Het team wenst alle groep 8 kinderen een fijne tijd op het VO toe. Jullie waren dit jaar een “SUPER” groep.

Het team van de Venser wenst u een fijne zomervakantie toe.

Tot maandag 4 september!

 

schoolreis groepen 1 t/m 7

Op dinsdag 11 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar familiepark Drievliet.

Wij hopen natuurlijk op mooi weer. U krijgt van ons nog aanvullende informatie omtrent vertrektijden etc.

Groep 8 brengt die dag een bezoek aan het sciencemuseum NEMO.

Citotoetsen groepen 1 t/m 7

In de laatste twee weken van de maand juni worden in de groepen 1 t/m 7 de citotoetsen afgenomen voor de vakken lezen, rekenen en taal.

Bij de leerlingen van groep 2 ligt de nadruk op taal- en rekenvoorwaarden die nodig zijn voor groep 3.

 

Bezoek schoolinspectie

Op dinsdag 4 juli zullen twee schoolinspecteurs onze school bezoeken. Zij doen een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering. In de afgelopen periode hebben wij hier hard aan gewerkt. Wij zien het onderzoek  dan ook met vertrouwen tegemoet.

Afscheid groep 8

Op maandag 17 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van onze school. Nadere informatie over aanvangstijd en programma ontvangt u nog van ons.

Er wordt al druk geoefend voor de musical: “Het dak eraf!”

Alle kinderen hebben inmiddels een plaats gevonden op een school voor voortgezet onderwijs.

Wij wensen alle kinderen een geweldige toekomst en hopen ze nog eens op school terug te zien met mooie rapporten!

Vorige